O nama

Libertas-Dubrovnik d.o.o. za prijevoz putnika, putnička agencija je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću, registrirano kod Trgovačkog suda u Dubrovniku, sa sjedištem u Komolcu, na adresi Ogarići 12.

Društvo je pravni slijednik javnog poduzeća „Libertas“ d.o.o. za prijevoz putnika upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu br. reg. ul. I-367.

Skraćena tvrtka glasi: LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o.

Temeljni kapital Društva je 31.395.000,00 kuna.

OIB: 36411681446

IBAN: HR0424070001100005783

Tijela društva

Upravu Društva čini jedan član – direktor kojeg odlukom imenuje skupština Društva.

Nadzorni odbor ima pet članova , od kojih četiri člana bira Skupština, a jednog člana imenuju radnici.

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva

Uprava

 • Ante Vojvodić dipl. oecc.
 • Telefon: +385 20 441 444
 • Telefax: +385 20 802 081
 • E-mail: opci.odjel@libertasdubrovnik.com

Nadzorni odbor

 • Nikolina Pozniak , predsjednica
 • Ivo Kola, zamjenik predsjednice
 • Ivo Dragović, član
 • Blaž Avramović, član
 • Baldo Kovačević , član

Skupština društva

 • Grad Dubrovnik
 • Općina Dubrovačko primorje
 • Općina Konavle
 • Općina Mljet
 • Općina Ston
 • Općina Trpanj
 • Općina Župa dubrovačka
 • Općina Orebić

Organizacijska struktura:

 • Pomoćnik direktora
 • Franko Mekišić dipl. iur.
 • E-mail: franko.mekisic@libertasdubrovnik.com
 • Služba prometa
 • Rukovoditelj: Ivica Vojvodić ing. cestovnog prometa
 • E-mail: ivica.vojvodic@libertasdubrovnik.com
 • Tehnička služba
 • Rukovoditelj: Mario Japunčić ing.
 • E-mail: mario.japuncic@libertasdubrovnik.com
 • Autobusni kolodvor
 • Rukovoditeljica: Perica Perović
 • E-mail: perica.perovic@libertasdubrovnik.com
 • Financijsko računovodstvena služba
 • Rukovoditeljica: Dubravka Ramadan dipl. oecc.
 • E-mail: dubravka.ramadan@libertasdubrovnik.com
 • Služba za komercijalne poslove i marketing
 • Rukovoditeljica: Majda Čustović ing.
 • E-mail: majda.custovic@libertasdubrovnik.com
 • Služba za kadrovske, pravne i opće poslove
 • Rukovoditeljica: Nikolina Šoletić dipl. iur.
 • E-mail: nikolina.soletic@libertasdubrovnik.com
 • Odjel sustava naplate
 • Voditelj: Božo Međica ing.
 • E-mail: bozo.medica@libertasdubrovnik.com
 • Odjel nabave i razvoja
 • Voditelj: Toni Lučić dipl. oecc.
 • E-mail: toni.lucic@libertasdubrovnik.com