Libertas

Na stanici Žičara postavljen novi display

Kako bismo vam još više  približili informacije o voznom redu i kretanju autobusa, Libertas Dubrovnik je, uz već postojeće informativne displayeve koji se nalaze na najfrekventnijim autobusnim stanicama, postavio novi informativni display i na stanici na Žičari koji prikazuje dolazak autobusa linije br. 10 za Cavtat.