Školski prijevoz

LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o. obavlja prijevoz učenika osnovnih škola u gradskom i županijskom prometu, što je regulirano posebnim Ugovorima sa Dubrovačko-neretvanskom županijom i Gradom Dubrovnikom.