EU fondovi

Autobusi financirani sredstvima Europske unije raspoređeni na linije

icon eu

Tri midi prigradska autobusa marke OTOKAR, koji su ranije predstvaljeni u prostorima društva Libertas pušteni su u promet te su raspoređeni na gradskim i prigradskim linijama. 

Tri midi autobusa, kapaciteta nešto manjeg od 50 putnika, opremljena su motorima koji zadovoljavaju najstrože ekološke norme i standarde, ujedno su prilagođeni za prijevoz osoba sa smanjenom pokretljivošću. 

Ukupna vrijednost tri nova autobusa je 2.644.800,00 kuna uvećano za PDV, od toga 2,2 milijuna EU sredstva. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda 85%.

icon calendar 03.01.2023.