Libertas

Više od 25 tisuća plaćanja karticama u vozilima 

Poštovane korisnice i  korisnici, 

Od uvođenja kartičnog plaćanja u vozilima, do danas su evidentirane 25.892 transakcije.

Udio kartičnog plaćanja u ukupnom plaćanju u vozilima iznosi 20%.

85% svih kartičnih plaćanja je realizirano na linijama 1A i 1B, 4, 6 i 10.

icon calendar 21.05.2024.