SOLEZ Smart SolutionsNa studijskom putovanju slovačkom gradu Žilini od 14.-16.11.2018. godine organiziranom u sklopu projekta SOLEZ- Smart Solutions supporting Low Emission Zones and other low-carbon mobility policies in EU cities, u kojem je Grad Dubrovnik jedan od projektnih partnera, sudjelovao je Marko Smokvina iz Odjela za promet Grada Dubrovnika, Franko Mekišić iz društva LIBERTAS Dubrovnik d.o.o., Frano Karač iz društva SANITAT Dubrovnik d.o.o. te Mariana Čupić Jovanovski iz Dubrovačke razvojne agencije DURA koja provodi ovaj projekt.
S ciljem razmjene znanja i iskustava organiziran je trodnevni posjet koji je uključivao obilazak lokacija realizacije pilot projekata te sudjelovanje na konferenciji URBAN MOBILITY PLANNING organiziranoj s ciljem diseminacije novog Akcijskog plana urbane mobilnosti Grada Žiline te prezentacije primjera dobre prakse iz Slovačke i inozemstva. Posebna pozornost stavljena je na posjet prijevoznom poduzeću grada Žiline, (DPMŽ) koje pruža uslugu prijevoza u gradu Žilini i okolici. Naime, u sklopu projekta SOLEZ na autobuse društva LIBERTAS te DPMŽ instalirani su uređaji za telemetrijsko praćenja autobusa temeljeno na GPS i GPRS tehnologijama. Navedeni sustav prati apsolutnu poziciju vozila (geografska širina i dužina, te nadmorska visina), brzinu vozila u uzdužnom (longitudinalnom) smjeru te je povezan na CAN sabirnicu vozila te prikuplja glavne varijable i parametre vozila kao što su brzina vrtnje motora, okretni moment motora, prijeđena udaljenost, kumulativna potrošnja goriva, masa vozila, temperatura okoline i sl.
Snimljene podatke obrađuje tim profesora Deura sa Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, koji je također uključen u projekt kao tehnički partner, te će nakon završetka perioda snimanja podataka biti izrađeno izvješće koje će u budućnosti moći poslužiti kao temelj za novu organizaciju gradskog prijevoza u gradovima Žilini i Dubrovniku. S obzirom na to da je ovakav sustav u Žilini instaliran par mjeseci prije nego u Dubrovniku te već postoji preliminarna analiza prikupljenih podataka, ovaj posjet bio je idealna prilika da dionici Grada Dubrovnika uvide kakve vrste podataka će biti dostupne nakon finalizacije ove projektne aktivnosti.
Projekt je financiran iz Programa suradnje Središnja Europa 2014.-2020. (Interreg Central Europe Cooperation Programme 2014.-2020), provodi se od 01.06.2016. i traje do 31.05.2019. godine, a ukupna vrijednost projekta je 14.503.005,00 kuna, dok darovnica za Grad Dubrovnik iznosi 921.105,00 kuna.