Dubrovački zimski festival 2018Obavještavamo cijenjene korisnike naših usluga kako će za vrijeme Dubrovackog zimskog festivala, od 1.12.2018.do 6.1.2019., sve linije gradskog prometa biti besplatne i to od 17:00 sati do posljednjeg noćnog polaska. U gore navedenom periodu od 17:00 sati linije 26 Dubrovnik - Majkovi, 28 Dubrovnik - Osojnik, te 35 Dubrovnik - Brsečine također neće vršiti naplatu prijevoza.

Za vrijeme zimskog festivala prometovat će adventska linija na relaciji A.kolodvor - Grawe - Pile - Vojnović - P.Lapad, te P.Lapad - Vojnović - Pile - A.kolodvor. Adventska linija bit će besplatna za sve putnike.

Svaki dan tijekom Dubrovackog zimskog festivala, ukoliko vremenske prilike dopuste, uvalom Lapad prometovat će Adventski vlakić. Adventski vlakić bit će besplatan za sve putnike.

Adventski vlakić: Pregledajte
Adventska linija: Pregledajte
Program Dubrovačkog zimskog festivala 2018: Pregledajte