Telefon reklamacijaZbog preseljenja telefonskog broja reklamacija 0800 1910 na drugog operatera, molimo cijenjene korisnike naših usluga da u periodu preseljenja koriste privremeni telefonski broj 441 332.