Polumaraton 28.04.2019.Obavještavamo cijenjene korisnike naših usluga da će zbog održavanja Dubrovačkog polumaratona 28.04.2019. godine i zatvaranja ceste od Pila do Prijevora u periodu od 09:00 do 13:00 sati doći do promjene u prometovanju linija javnog gradskog prijevoza. U spomenutom vremenu linije će prometovati kako slijedi:

- Linija 1A: Mokošica – Novo naselje – Lozica – most Dr. Franja Tuđmana – Nuncijata – I.Glavica – INA crpka i obratno;
- Linija 1B: Mokošica – Lozica – most Dr. Franja Tuđmana – Nuncijata – I.Glavica – INA crpka i obratno;
- Linija 2 u spomenutom periodu neće prometovati;
- Linija 2A prometovati će trasom Glavica B. Kuka - Solitudo – pošta Lapad – ul. I.Vojnovića – Gospino polje – Batala – pošta Lapad - Solitudo - Glavica B. Kuka;
- Linija 3 u spomenutom periodu neće prometovati;
- Linija 4 prometovati će trasom H.Palace – ul. I.Vojnovića – Gospino polje i obratno;
- Linija 5 prometovati će trasom Babin Kuk – O.Bolnica – Gospino polje i obratno;
- Linija 6 prometovati će trasom Babin Kuk– pošta Lapad – Batala – Orsan – pošta Lapad – Babin Kuk;
- Linija 7 prometovati će trasom Babin Kuk – O.Bolnica – Gospino polje i obratno;
- Linija 8 prometovati će na relaciji Viktorija – Žičara;
- Linija 9 prometovati će trasom O.Bolnica – Batala – Orsan – pošta Lapad – O.Bolnica;
- Linija 17 polascima prema Dubrovniku prometovati će trasom Bosanka – I.Glavica – Ploče. U povratku prema Bosanci prometovati će Ploče – Žičara – Dubac – Bosanka;
- Prigradske linije će dolaskom u Dubrovnik prometovati do INA crpke, odakle će i polaziti 10 minuta kasnije u odnosu na važeći vozni red.