Prestanak prometovanja Cabrio BusaPoštovani,
dana 21.srpnja 2019. godine (zadnji dan) prestaje prometovati turistička linija Cabrio Bus
Libertas-Dubrovnik d.o.o.