Kako izvaditi novi pokazPoštovani korisnici,
dana 24. travnja 2017. godine preselili smo na novu lokaciju, na adresi Ogarići 12, u Komolcu. Svi korisnici kojima jepotreban novi pokaz, to mogu učiniti na dva načina:

1. način je preuzimanje obrasca zahtjeva za izdavanje mjesečne karte na jednom od prodajnih mjesta Libertas-a d.o.o. (Pile, Lapad, Grawe, Petka ili Mokošica). Popunjeni zahtjev, jednu fotografiju dimenzija (3 x 3,5 cm) i popratnu dokumentaciju s obzirom na željenu vrstu karte potrebno je predati na jednom od navedenih prodajnih mjesta. Vrijeme izrade karte je od 1-3 radna dana. Karta se može preuzeti na prodajnom mjestu na kojemu je i predan zahtjev za istu. Cijena izrade nove karte je 20,00 kuna i plaća se pri podnošenju zahtjeva za izdavanje.

2. način je napraviti on-line zahtjev putem naše web stranice: www.libertasdubrovnik.com// izrada karata, nakon čega ćete biti kontaktirani i obaviješteni kada i na na kojem prodajnom mjestu možete preuzeti kartu.