Ukidanje faks uslugeLibertas Dubrovnik d.o.o. početkom listopada, točnije 1.11.2019 odustaje od korištenja usluge slanja faks formata.
Napretkom ostalih komunikacijskih alata i načina komuniciranja, ova usluga je u sve manjem fokusu korištenja kako nas tako I naših partnera.
Naravno na raspolaganju su Vam i dalje sve ostale usluge i alati komuniciranja.