DODATNA LINIJA od 27.04.2020.Dodatna obavijest iz Libertasa
Zdravstvenim djelatnicima i dalje osiguran prijevoz, a uvodi se i dodatna dodatna noćna linija

LINIJA BROJ 9
Opća bolnica Dubrovnik, sukladno smjernicama Nacionalnog stožera započinje s radom u punom opsegu 04.05.2020. godine te će tog dana biti pokrenuta linija broj 9. Do pokretanja linije, prijevoz medicinskog i nemedicinskog osoblja zaposlenog u zdravstvenim ustanovama se obavlja kao i do sada posebnom linijom Mokošica-Opća bolnica.

POSEBNA NOĆNA LINIJA
Također, 27.04. uvodi se posebna linija koja će prometovati na relaciji PILE-VOJNOVIĆ-POŠTA LAPAD-GRAWE-GRUŽ-KANTAFIG-MOKOŠICA. Polazak ove linije s Pila je u 22 sata.