Izmjene na liniji 23A, DODANI POLASCINastavno na iskazane potrebe korisnika usluga, u suradnji Libertasa i općine Župa dubrovačka, doći će do izmjena u prometovanju na liniji 23A.
Kako bi se osigurala dodatna povezanost radnim danima ali i vikendom, od ponedjeljka 04.10.2021. uvodi se dodatni polazak u 19:30, koji će prometovati radnim danom i subotom.
Polazak u 14:30, koji je do sada prometovao samo radnim danom, od ponedjeljka 04.10.2021. prometuje i subotom. Sve izmjene donesene su uz suglasnost općine Župa Dubrovačka.

POLASCI 23A