Opći uvjeti

Cijene usluga istaknute na internetskim stranicama izražene su u kunama i u njih je uračunat PDV. U cijene proizvoda uključeni su troškovi dostave na prodajno mjesto Libertasa naznačeno u zahtjevu za izradu pokazne karte.
Izradu naručene pokazne karte potrebno je platiti prilikom preuzimanja iste na prodajnom mjestu naznačenom na zahtjevu za izradu pokazne karte.
Račun za uslugu izrade pokazne karte bit će izdan prilikom preuzimanja iste.
Nakon što zaprimimo uredan zahtjev za izradu pokazne karte i nakon što isti izradimo dostavit ćemo ga na naše prodajno mjesto koje je naznačeno u zahtjevu.
Fotografija priložena zahtjevu za izradu pokazne karte mora biti u .jpg formatu, dimenzije: 3,7 x 4,7 cm te ista ne smije biti starija od 6 mjeseci.
Ako se ispostavi da u zahtjevu postoji neka nejasnoća djelatnici Libertasa koji rade na izradi pokaza kontaktirat će podnositelja zahtjeva kako bi se nejasnoće otklonile, a ukoliko ne bude moguće stupiti u kontakt s podnositeljem zahtjeva ili ako nejasnoće ni nakon poziva ne bude moguće otkloniti izradi pokazne karte neće se pristupiti.
Prilikom preuzimanja pokazne karte potrebno je djelatnici Libertasa uručiti presliku osobne iskaznice kako bi se nedvojbeno mogao potvrditi identitet korisnika pokazne karte.
Ukoliko korisnik pokazne karte spada u neku od povlaštenih kategorija prilikom preuzimanja pokazne karte potrebno je djelatnici Libertasa uručiti presliku odgovarajuće ispravu u skladu s uvjetima cjenika kojom se dokazuje status korisnika povlaštene karte.
Vrijeme isporuke pokazne karte je 2-5 radnih dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41/2014), možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte.
Ostali načini podnošenja prigovora:
Na adresu: LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o., Ogarići 12, 20236 Mokošica
Na e-mail adresu: libertas@libertasdubrovnik.com
Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. LIBERTAS-DUBROVNIK d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Dubrovniku.