3

Nuncijata-Pile

Prometuje redovno
 • 05:30
 • 06:20
 • 07:20
 • 07:30
 • 08:15
 • 08:45
 • 09:15
 • 09:45
 • 10:15
 • 11:10
 • 12:00
 • 12:50
 • 13:10
 • 13:40
 • 14:15
 • 14:45
 • 15:15
 • 15:45
 • 16:15
 • 17:10
 • 18:00
 • 18:55
 • 20:00
 • 20:50
 • 21:50
 • 23:05
 • 23:50

POLASCI SA STANICE PILE cca +15 min

-
Ne prometuje subotom, nedjeljom, blagdanom te za vrijeme školskih praznka
-
Ne prometuje subotom, nedjeljom i blagdanom
 • 05:45
 • 00:05

Prvi i zadnji polazak sa stanice Pile
icon warning
VOZNI RED JE PODLOŽAN PROMJENAMA BEZ PRETHODNE NAJAVE!