3A

Nuncijata-Pile

Prometuje redovno
  • 07:40
  • 08:30
  • 09:30
  • 10:30
  • 11:30
  • 12:30
  • 13:30
  • 14:30

POLASCI SA STANICE PILE cca +15 min-
Linija ne prometuje subotom, nedjeljom i blagdanom
  • 07:50
  • 14:40

Prvi i zadnji polazak sa stanice Pile
Linija ne prometuje subotom, nedjeljom i blagdanom
icon warning
VOZNI RED JE PODLOŽAN PROMJENAMA BEZ PRETHODNE NAJAVE!